POEZIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Poezija je krik divjine, dojenčkov jok, šumenje reke, nevihtin bes, vsaj to bi rada bila v svojem približevanju začetku sveta. In to je ne glede na jezik. Materni jezik je silno odločujoč, ko pesnik spremlja v besede samega sebe, ko pa se ponudi kot sin, mož, zet, delavec in kot svobodna volja svobodni izbiri svojega bližnjega, se vezi jezika iz besed zrahljajo toliko, da vsebine niso več ujete v otroške pomene, tedaj pesnik lahko govori več jezikov. (Moj materni jezik je navsezadnje narečje moje rojstne vasi , in je bil korak v knjižno slovenščino prav tako težak kot v druge tuje jezike.)
Home
SREBRNINA
BREG
ŽELEZARSKA LIRIKA
ŽIVMUTEC
AFORIZMI
ŽIVO SITO
DEŽELA PUNT
ZLATI REZ
DEŽELA NOD
JASMIN V SPOMINU MOJEM
TISA
ŠTIMNICE
ZAZVON ŽELJA

 

O

D

L

O

M

K

I

 

 
OCENE KRITIKE

-SONETNI PRELOM

( Mihael Bregant

 diplomska naloga)

 

- SONETNI PRELOM

(Marcel Štefančič )

 

- BRAVČEV APOKRIF

  (Franci Zagoričnik)

 

- SONJA KORANTER

 KAJ IMAJO SKUPNEGA

 PIRMIDE, AZTEŠKI

 ROKOPISI IN VALENTIN

 CUNDRIČ

 

- B.A.Novak (ob Cundričevi 70-letnici)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTOLOGIJA
 

1300 AFORIZMOV,

VED, 2013

2021
 
 
 
2020
 
 

 

NOVO
 
 
 

 

SPREMNE BESEDE

- VRČI, ZAJETJE LUČI IN

  TEME (Niko Grafenaueer)

 

- GOFROVE  RUŠEVINE 

 (Denis Poniž)

 

- GORGONA Založba Obzorja

  Maribor

 

- SLOVENSKA KNJIGA

  MRTVIH (Franci Zagoričnik)

 

- BALADA O KOPRIVJEM

  SEMENU (Vita Žerjal Pavlin)

 ŽIVMUTEC (Meta Kušar)

 

 

 

                                      

 

 

 

izdelala Monika Štojs

Stran urejuje Magdalena Cundrič