PRETEKLOST BO PRIHODNOST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNJIGA ESEJEV, KI JE IZŠLA JANUARJA 2016

Tri eseje si lahko tu  preberete

 

- PREROKBE

- GLAGOLICA

- ŽENA

- SLEPI IZAK

Preteklost bo prihodnost je knjiga kratkih esejev, v katerih se avtor na poseben način loteva raznih doslej veljavnih zgodovinskih, verskih, predvsem pa etimoloških  tem, oziroma podatkov, s katerimi se ali ne strinja ali pa njihovo pravilnost z jezikovnimi orodji še podkrepi.

V esejih niza trditve, kot na primer, da sta Brgit in Brdavs ena in ista beseda; da v besedi Punt (nekakšna nebesa za Egipčane) odmeva beseda Pont (črnomorska civilizacija). Poigrava se z besedami, ki se danes le še redko uporabljajo, ali pa sploh ne. Na primer beseda akleh, pa macafura, obeden.  Raziskuje palindrome, za katere pravi, da se v njih skrivajo magične moči in kozmične skrivnosti. Na primer: Elohim - Mihola, Fares – Seraf itd. Predvsem pa izbranim besedam išče enake ali podobne besede v drugih jezikih, evropskih in neevropskih in raziskuje njihove pomene v teh jezikih, ki so praviloma drugačni od slovenskega. Ista beseda, različen pomen. Včasih pa se celo pokažejo vsebinske povezave. Za primer beseda Tamar. Pomeni judovsko rajsko drevo. Ta beseda se nahaja v ruski besedi mir, ki pomeni svet, pa v gotski marjan, s pomenom mora.      

Kakšno pisavo sta pisala Ciril in Metod in zakaj? Zakaj Trubar ni mogel uporabiti glagolice? Kdaj bo konec sveta? Zakaj je bil napaden New York? Je Ljubljana Itaka in Podutik Poditaka? Pravica do rože, je to pravica do spolnega odnosa? Zakaj nas čaka še 15 let tavanja ljudstev sem ter tja? (še 15 let begunske krize?)

To je le nekaj vprašanj, na katera avtor skuša odgovoriti.

Temeljni in osrednji vprašanji pa sta, kdo bo danes slepi Izak (naslednik Obame) in kje se skriva prabeseda, ki bi lahko bila temna snov z odgovori na vsa vprašanja.

                                                                                                     Magdalena Cundrič

Home Up

                                      

 

 

 

izdelala Monika Štojs

Stran urejuje Magdalena Cundrič