BATUELOVO OZNANILO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Up

 

                                  

UVOD 

 

Adekvatov adekvat je med nami. Je tu. Kot edina ponudba večnosti.  Presoja je odveč. Treba bo le zvedeti njegovo ime.

   Črkovna enačba (Batuel=Atila=x) ga bo končno izdala. Batuel in Atila sta v naši zavesti kot živ stik z usodo na daljavo. Dobro, da vsaj o Atilu vemo nekaj več kot o Batuelu. O Batuelu vemo zgolj to zanesljivo, da je vsebinsko pozabljen. O Atilu pa smo zdajpakdaj tudi zavedeni, saj o njem ne vemo dosti več, kot da je bil po rasti majhen; dejanja, ki nas navdušujejo ali navdajajo z grozo, pa lahko tudi niso samo njegova, se pravi, lahko niso izvirna. Kljub temu na 'atila' v našem času pazimo z ostrim očesom in tankim sluhom. Samo kakšna nerodnost  in podrobnost ga bo že izdala.  

Torej lahko objavim postavo, kot dopolnitev TROEDINOSTI PRAKNJIGE:  

         Bush / Laden / Cerkev /   x

         Abraham / Lot / Sara / Batuel  

Med praosebami (Abraham, Lot, Sara, Batuel) so znane sorodstvene in krvne povezave.To v današnji konstituanti ni očitno in ni obvezujoče, lahko da nas celo zavaja.

   Mir je vzet knjigam in rokam, ki jih pišejo.

   

 

 

                                      

 

 

 

izdelala Monika Štojs

Stran urejuje Magdalena Cundrič