DRAME

Home

valentin.cundric@telesat.si

magdalena.cundric@

gmail.com

 

 

 

website tonight analytics

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELU POGLESKE CERKVE

Angelu Pogleske cerkve sestavljata dve monodrami. Prva, NJEGOVA MILOST JOŽEF EGIPTOVSKI govori, da je Jožef zgodovinska oseba, in sicer Sinuhet. Pogleska cerkev je znamenita gorenjska kraška votlina, naseljena že v ledeni dobi, v njej naj bi se skrival Primož Trubar. In prav v tej votlini naj bi se nahajal rokopis o Jožefu, zdaj v duhu in zdaj kot papirus.

V drugi monodrami LISTANJE PO KNJIGI PROSTORA, PO KNJIGI ŽALUJKI, govorim o rombu, v katerem bivam, tekst pa je posvečen zgornji Gorenjski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stran izdelala Monika Štojs

Stran urejuje Magdalena Cundrič