ZA OTROKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UVODNA MISEL

 O otrocih ali zanje pišem že petdeset let. Ker pa pesmi niso izšle kot brošura,  se je gradivo redčilo in izgubljalo. Da se to ne bi več dogajalo, sem tisto, kar se je ohranilo, izdal v samozaložbi leta 2000 pod naslovom Otroku nekaj otroškega, pesmi, ki so nastale od leta 2000 do 2006 pa v samozaložbi pod naslovom Knjiga bere Saro. Tokrat sem se odločil za izdajo zbirke vseh otroških pesmic, ki so nastale do danes. Se pravi, da so v tej knjigi zajete pesmi zbirk Otroku nekaj otroškega in Knjiga bere Saro, dodane pa so jim tiste, ki so nastale še od leta 2006 do danes.

Da so me pa otroci s svojim jezikom prevzeli in obogatili, dokazujejo izrazi, ki niso moji, ampak njihovi:

               - cuciban (je govorila hči Monika)

 - rešitevka (hči Andreja namesto križanka)

               - čučuvlaki (iz jezika vnukinje Sare)

 V izbranih pesmih nastopa moja vnukinja Sara, in ob njej Jure pa Tadej. Tako je knjiga nekako njihova. Ker pa so to čisto navadni, preprosti otroci, se bremena prednosti ne zavedajo, za njih je knjiga knjiga in vsak otrok njen nekajletni junak.

                                                        Valentin Cundrič

 

 

 

 

 

OPOMBA

Vse otorške zbirke so ilustrirali moji vnuki in vnukinja Sara, Jure in Tadej

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

izdelala Monika Štojs

Stran urejuje Magdalena Cundrič